«Да се решиш да имаш дете, това означава да позволиш на сърцето си да се разхожда извън тялото»

Детските закони за собствеността

1. Ако е в моите ръце, то е мое.
2. Ако мога да ти го взема, то е мое.
3. Ако допреди малко съм го имал, то е мое.
4. Ако го харесвам, то е мое.
5. Ако изглежда като мое, значи е мое.
6. Ако си мисля, че е мое, значи е мое.
7. Ако строя нещо, то всички части са мои.
8. Ако то е мое, то никога не може да стане твое.
9. Ако то е твое и аз го открадна, значи е мое…..