«Да се решиш да имаш дете, това означава да позволиш на сърцето си да се разхожда извън тялото»

Какво е необходимото дневно количество кърма за Вашето бебе?

През 1-я ден след закърмянето новороденото изсуква около 35-50 мл. кърма. В следващите дни храната ежедневно се увеличава с по 10 мл. на хранене до 7-я ден, така че към края на седмицата де­тето да получава 150 – 160 мл. кърма/кг. През втората седмица количеството на приеманата храна може да достигне 200 мл./кг., което е максимално допустимото за кърмаческата възраст. Ако на новороденото се дава изцедена кърма, количеството, което то трябва да получи за денонощие, може да се изчисли по следната ориентировъчна формула на Финкелщайн:
Кърма за 24 часа в мл = (Х – 1)х70
където Х означава възрастта в дни
За по-едрите деца умножението може да се прави по 80 вместо по 70.

Например петдневно дете би трябвало да получи (5 – 1)х70 или 280 мл кърма

След периода на новороденото дневното количество изсукано мляко продължава да нараства и към края на 3-я месец надви­шава 3/4 литра, а към 6-я месец е вече 1 литър. Съществуват много формули за определяне приблизителните нужди от кърма според възрастта или в зависимост от телесната маса на детето. По формулата на Шкарин 2-месечното кърмаче поема дневно 800 мл мляко. За всеки следващ месец това количество нараства спо 50 мл, а за всяка седмица под 2 месеца количеството се намалява с по 50 мл.
Например кърмаче на 1 месец и 2 седмици трябва да получи:

800 – 2х50=700 мл кърма, а 3-месечното – 800 + 3х50=850 мл кърма

Сравнително лесно се изчислява дневната нужда от кърма, из­разена в грамове, в зависимост от телесната маса“ на доносеното дете:
през първото тримесечие – 1/6 от телесната   маса
през второто тримесечие – 1/7 от  телесната   маса
през третото тримесечие – 1/8 от  телесната   маса
през четвъртото тримесечие – 1/9 от телесната   маса
Много удобна е формулата на Маслов, определяща количеството мляко, което се полага на кърмачето за едно хранене. Това количество се изчислява в милилитри, като пред цифрата, означаваща възрастта в месеци се поставя единица, а след нея – нула.

Например 3-месечно кърмаче трябва да получи на порция 130 мл, 5-месечното – 150 мл и т. н.

Тази формула се прилага при деца на 6-кратно хранене. Може да се използва и при деца на 5-кратно хранене, ако шестата порция се раздели между останалите хранения. Показаните количе­ства обаче са средни. В практиката се откриват значителни фи­зиологични отклонения. Така например 3-месечно дете може да се развива много добре с единична порция за хранене 100 мл, а друго да изсуква по 150 мл и да има същия тегловен прираст.
За случаите, когато детето получава не само кърма, а и краве мляко, пюрета, каши и други храни с различно енергийно съдържание, хранителните нужди се изчисляват, като се използуват таблици за енергийното съдържание на храните.
При всички изчисления се имат предвид оптималните коли­чества храна, т. е. тези, при които се осигурява оптимално раз­витие на детето. Минималното количество храна, необходимо за поддържане на основните жизнени функции на кърмачето, е два пъти по-малко от оптималното, а максималното поносимо от детето количество храна е два пъти по-голямо от оптималното.