«Да се решиш да имаш дете, това означава да позволиш на сърцето си да се разхожда извън тялото»

Omm Ali-десерт от Египет

Omm Ali означава „Майката на Али“. Десерта представлява нещо средно между хляб и пудинг. Ще ви разкажа и неговата тъжна история: Omm Ali била съпруга на владетел от династията Ayyubid. Нейна вечна съперница била Shagaret Еl Dorr (Дървото на перли), втората жена на владетеля. След смъртта му, Shagaret Еl Dorr уредилa Omm Ali да бъде убитa от слугите си. Когато коварният й план успял, тя вдигнала голямо празненство и  раздала на всички хляб с мляко и мед. Това ястие става известно като Omm Ali.

След смъртта му, Shagaret Ел Dorr уредил Ом Али да бъде убит от слугите си, и да празнуват, тя разпределени хляб с мляко и мед.