«Да се решиш да имаш дете, това означава да позволиш на сърцето си да се разхожда извън тялото»

Примерна норма за наддаване на ръст и тегло при бебета и деца до 3 г.

Таблица на примерна норма за наддаване на тегло и ръст при бебетата до 1 г.
Стойностите, посочени в таблицата са осреднени

Възраст в месеци Наддаване на тегло за месеца в гр. Наддаване на тегло от раждането в гр. Наддаване на ръст за месеца в см. Наддаване на ръст от раждането в см.
1 600 600 3 3
2 800 1400 3 6
3 800 2200 2,5 8,5
4 750 2950 2,5 11
5 700 3650 2 13
6 650 4300 2 15
7 600 4900 2 17
8 550 5450 2 19
9 500 5950 1,5 20,5
10 450 6400 1,5 22
11 400 6800 1,5 23,5
12 350 7150 1,5 25
Таблица на примерната норма за наддаване на тегло и ръст при деца от 1 до 3 г.
Възраст в месеци Тегло в гр. Наддаване на тегло за месец в гр.
13 10 800 300
14 11 050 250
15 11 300 250
16 11 500 200
17 11 700 200
18 11 900 200
19 12 100 200
20 12 300 200
21 12 500 200
22 12 700 200
23 12 850 150
24 13 000 150
25 13 150 150
26 13 300 150
27 13 450 150
28 13 600 150
29 13 750 150
30 13 900 150
31 14 050 150
32 14 200 150
33 14 350 150
34 14 500 150
35 14 650 150
36 14 800 150