Разчитане на лабораторни резултати 19

Независимо дали изследванията са назначени профилактично или във връзка с някакво неразположение или заболяване, всеки от нас се е сблъсквал с проблема разчитане на лабораторните си резултати, особено ако забележи някой показател, който е извън нормата.

Най-общо казано Пълната кръвна картина представлява изследване, което дава информация за вида и броя на кръвните клетки. При ПКК се изследват белите кръвни клетки (неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили и базофили), червените кръвни клетки, стойностите на хематокрита и хемоглобина и тромбоцитите. Пълната кръвна картина може да бъде назначена при поява на най-различни симптоми за откриване на състояния и заболявания. Те могат да включват анемия, инфекция, заболявания на кръвта, изследване преди хирургични манипулации, полицитемия, откриване на отклонения от съответните кръвни клетки (например при алергия се увеличава нивото на еозинофилите) и други.

Изследването на урина се прави с цел установяване на нарушения и инфекции по хода на пикочните пътища, бъбречнокаменна болест, диабет. Изследват се белтък, захар, седимент. С помощта на бъбреците в урината се отделят отпадни материали, минерали, течности и други субстанции от кръвта. Установява се наличието на еритроцити, левкоцити, епителни клетки, бактерии, утаечни неорганични кристали и др. Изследването се прави с първа сутрешна урина, но не-повече от 2 часа след отделянето й.

Резултатите от лабораторните изследвания помагат да се определи дали една инфекция е бактериална, вирусна или паразитна с оглед нейното лечение. Но какво означават всички тези съкращения, референтни стойности?  Понятието „референтните граници“ означава параметър (гранична стойност), с която се сравнява наблюдаваната стойност с цел интерпретация. Нормалните стойности могат да варират между различните лаборатории, възрасти и полове. По време на бременност също може да има вариране в нормалните стойности. Следващата таблица дава само най-обща информация с описание, значението и референтни стойности (примерни) на най-често изследваните показатели и цели да даде първична най-обща представа за състоянието на изследвания. Задължително винаги говорете с вашия лекар, преди да правите каквито и да е заключения или да взимате решение за вашето здраве.

За по-голямо изображение, кликнете върху картинката :)

Доста си поиграх, надявам се да съм полезна :)