«Да се решиш да имаш дете, това означава да позволиш на сърцето си да се разхожда извън тялото»

Имунизационен календар – ваксините и кога се слагат


* В сила от 01.04.2010 г. (Преходни и Заключителни разпоредби, § 13 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за имунизациите в Република България

* До 01.04.2010 г. задължителните имунизации и реимунизации против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш ще се извършват с ДТК ваксина с целоклетъчна компонента и с тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина

Навършена възраст

Имунизация против

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит тип В (I прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – Engerix мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
1 месец Имунизация против хепатит тип В (IІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – Engerix мускулно, 0,5 мл
2 месец * Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В – PENTAXIM мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX мускулно, 0,5 мл
3 месец * Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В – PENTAXIM мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX мускулно, 0,5 мл
4 месец * Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IІI прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В- PENTAXIM мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX мускулно, 0,5 мл
6 месец Имунизация против хепатит тип В (IІІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – Engerix мускулно, 0,5 мл
7 месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
12 месеца * Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX мускулно, 0,5 мл
13 месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит и рубеола – Priorix подкожно или мускулно, 0,5 мл
16т месеца (не по-рано от една година след III прием) * Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В – PENTAXIM мускулно, 0,5 мл
6 години Реимунизация против полиомиелит , дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина – Тетраксим мускулно, 0,5 мл
7 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
11 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
12 години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит- рубеола – Priorix подкожно или мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф ваксина мускулно, 0,5 мл
17 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф ваксина мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф ваксина мускулно, 0,5 мл

Забележка!: От  месец  ЯНУАРИ 2015г. в  България  се  въведе  нов  имунизационен  календар. Подробности за него можете да прочетете тук.

За сведение, старият имунизационен календар можете да видите тук или тук.

Някои пояснения:

Имунизационен календар на Република България е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.
Сегашният имунизационен календар е сравнително нов (последните промени са от 01.04.2010г.).Старият им календар, по който се работеше повече от 10 г., и който е отразен във Здравноосигурителните ви книжки, вече не е в сила.
За сведение имунизация се нарича поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет ( имунна защита ) срещу болестта за която е предназначена ваксината. Реимунизация е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина,чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.
Каква е разликата между имунизация и ваксинация? Имунизацията може да бъде пасивна-чрез преболедуване от една инфекциозна болест също се изработва имунитет срещу нея в организма на човека.Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина ( живи, но неопасни или мъртви микроби,или части от тях, срещу които организмът изработва антитела или бели кръвни клетки предпазващи го от истински опасните бактерии и вируси )
Имайте в предвид,че изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България,като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители ( когато е под 18г. ) подлежат на финансова санкция от РИОКОЗ (бившата ХЕИ ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица,тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители ( преносители ) на опасни инфекциозни заболявания.
Тъй като за поставянето на ваксините има противопоказания-остри инфекциозни заболявания,висока температура,диария и др.,поставянето им може да се отложи, но за не повече от 6 месеца ( по временни медицински противопоказания )! Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от шест месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия. Имунизациите могат да се отложат ,но не и да се поставят предварително през интервал по-малко от 1 месец,тъй като технологичното време необходимо на организма да изработи имунитет срещу поредната доза ваксина е точно толкова, и намесата на нова ваксина в този период компрометира процеса.

 

Имунизационен календар на Република България